Mitä tarkoittaa sisustaminen?

 

Sisustamisella tarkoitetaan sitä, että varustetaan tai järjestetään jokin tila tarkoituksenmukaiseen kuntoon. Sisustamisen tavoitteena on tehdä käyttäjien tarpeet huomioon ottaen viihtyisiä ympäristöjä, joissa huomioidaan myös taloudellisia ja ympäristöeettisiä näkökohtia. Näin ollen hyvä sisustussuunnittelija osaa yhdistää erilaisia elementtejä, kuten rakenteita, kalusteita, materiaaleja, valoa ja väriä siten, että niistä muodostuu toimiva kokonaisuus. Tilaan on mahdollista luoda tunnelmallisuutta myös valaistuksella sekä käytännöllisillä ratkaisuilla.

Sisustamisen ei tarvitse rajoittua vain koteihin, vaan sisustaminen voidaan ulottaa myös julkisiin tiloihin, liikehuoneistoihin tai erilaisiin kulkuneuvoihin, kuten autoihin, veneisiin, junanvaunuihin tai lentokoneisiin. Sisustussuunnittelussa voidaan käyttää erilaisia pintamateriaaleja sekä tekstiilejä, kuten myös kalustusta tai valaistusta. Sisustussuunnittelijan työpinta leikkautuu siis osin niin rakennusarkkitehtuuriin kuin teolliseen muotoiluun. Esimerkiksi kalusteet, joita käytetään sisustamisessa vievät sisustussuunnittelua teollisen muotoilun tontille, kun taas tilasuunnittelu lähentää sitä rakennusarkkitehtuuriin päin.

Kodin tilojen sisustamisessa lähdetään yleisesti liikkeelle kodissa asuvien tarpeista ja lähtökohdista. Näitä tarpeita asettavat perheyksikön jäsenten normaalit arkitoiminnot, kuten ruuanlaitot, nukkumiset, peseytymiset, työt ja leikit. Myös säilytystiloille asetetaan omat vaatimuksensa.

Joskus sisustamista ohjaa tilan liittyvän kovan kulutuksen kestävyysvaatimukset, kuten usein keittiötilassa tai vaikka lastenkamarissa. Näissä tiloissa materiaaleilta vaaditaan kestävyyttä ja sitä, että niitä voidaan tarvittaessa puhdistaa tai pestä. Myös erilaisten julkisten tilojen sekä työtilojen tulee olla materiaalivalinnoiltaan sellaiset, että ne kestävät kovaa kulutusta ja ovat muutenkin tarkoituksenmukaisia ja helppohoitoisia.

Usein viihtyvyys liitetään myös sisustamisen tavoitteisiin. Viihtyvyyteen kuuluu sellaisia asioita, kuten mukava lämpötila ja ilmanvaihto, valoisuus tai hiljaisuus. Sisustuksen pitää olla kenties myös muokattavaa ja esteettisen näköistä ollakseen viihtyisä. Viihtyisyyteen liittyy myös se, että ympäristön pitäisi olla sellainen, että siellä on helppoa toimia ja suorittaa erilaisia tehtäviä.

Tänä päivänä yhtenä tärkeänä asiana pidetään paloturvallisuutta. Näin ollen pehmustetut huonekalut on jaettu erilaisiin luokituksiin sen mukaan, kuinka syttyviä niiden materiaalit ovat. Esimerkiksi majoitustiloissa tai hoitolaitoksissa ei saa käyttää sellaisia materiaaleja, jotka syttyvät helposti.

Nykyään erilaiset allergiat ovat tosi yleisiä. Tähänkin sisustamisella voidaan vaikuttaa, samoin kuin tilojen akustiikkaa voidaan parantaa erilaisin sisustuksellisten ratkaisujen avulla. Näitä kaikkia näkökohtia hyödynnetään niin kodin sisustuksessa kuin julkisissa tiloissakin.

Sisustaminen kattaa siis paljon laajemman kentän kuin monesti tullaan edes ajatelleeksi. Usein sisustamiseksi ajatellaan vain sisustuslehtien valokuvien tuomaa mielikuvaa tyylikkäästä kodista, joka perustuu johonkin tiettyyn tyyliin. Tällaisia yleisiä suosikkityylejä ovat muun muassa rustiikkinen tyyli, jossa on sekoitus kuluneen näköisiä vanhoja huonekaluja. High techissä korostetaan moderneja elementtejä ja teollisuusmateriaaleja. Klassisessa tyylissä yhdistyvät antiikki ja nykymuoti. Sisustuslehdissä näkee usein myös japanilaisuuteen liitettyä rauhallista tyyliä bonzai-puineen ja avarine tiloineen. Vain mielikuvitus ja kenties kukkaro asettavat rajat erilaisten sisustustrendien noudattamiseen.